ספר הלימוד של קורס ההדמיה הפוטוריאליסטית ב V-Ray ל 3ds max
מסביר לעומק את הנושאים הנדרשים על-מנת לנצל באופן אפקטיבי את מערכת ההדמיה הפיזיקלית של מנוע הרנדר המתקדם – ויריי, ועל-ידי כך מעניק לקורא את הידע הנדרש להפקת הדמיות פוטו-ריאליסטיות ברמה גבוהה.
נכתב על-ידי: עודד אראל | מדריך מוסמך
V-Ray Licensed Instructor
עבודה עם צילום פיזיקלי וקומפוזיציה
קביעת ההגדרות ואופטימיזציה של הרנדר
יצירת חומרים ריאליסטיים עם VRayMtl
פיתוח תאורה הישירה והעקיפה
מסביר ומלווה את שלבי ההדמיה