ספר ויריי V-Ray for 3ds Max מאת עודד אראל ומשה שמש

ספר הלימוד של קורס הדמיה פוטוריאליסטית ב V-Ray עבור 3ds Max מסביר לעומק את הנושאים הנדרשים על-מנת לנצל באופן אפקטיבי את מערכת ההדמיה הפיזיקלית של מנוע הרנדר המתקדם – ויריי, ועל-ידי כך מעניק לקורא את הידע הנדרש להפקת הדמיות פוטו-ריאליסטיות ברמה גבוהה.

נכתב על-ידי: עודד אראל | מדריך מוסמך
V-Ray Licensed Instructor
עבודה עם צילום פיזיקלי וקומפוזיציה
קביעת ההגדרות ואופטימיזציה של הרנדר
יצירת חומרים ריאליסטיים עם VRayMtl
פיתוח תאורה הישירה והעקיפה
מסביר ומלווה את שלבי ההדמיה