פירוט התנאים לרכישה ומרכיבי אחריות עבור כלל המוצרים המופיעים באתר זה אשר נועדו להסדיר את יחסי לקוח-משווק-יצרן. רכישת כל מוצר מאתר זה מותנית בהסכמה על כל מרכיבי מסמך זה ועל-כן יש לקרוא את התנאים בעיון. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר ובמוצרים.