פורטל משווקי משנה – ויריי ישראל

פורטל זה יספק מידע למשווק משנה ויציע הזדמנות לשיווק והרחבת פעילות עסקית במכירת רישוי תוכנה דרכנו.
אנא קראו בעיון, התנאים מחייבים לשיווק, רישוי ומכירת תוכנה ושירות מטעם ויריי ישראל לכל התוכנות המוצעות באתר זה כולל פלטפורמות והרחבות (פלאגינים)
מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מיועד לכל המינים