רישיון תוכנה שנתי

יצרני תוכנה רבים מציעים רישיון שנתי Annual, הינו רישיון שנתי  לשימוש חופשי ומסחרי וכולל עדכוני תוכנה שוטפים ללא עלות.