במקטע זה ניתן לרכוש רישיון חינוכי לסטודנט ולמרצה.

בהתאם למדיניות החינוך, יש להגיש תעודת סטודנט או אישור לימודים בתוקף לשנת הלימודים הנוכחית ממוסד אקדמי מוכר.

יש לשלוח את האסמכתא לכתובת academic@v-ray.co.il או להשיב למייל מיד לאחר הרכישה.