כאן ניתן לרכוש רישיון למטרה אקדמית לסטודנט או לסגל. רישיון ויריי אקדמי הינו רישיון שנתי המונפק לאחר אישור הוכחה אקדמית לשנה"ל הנוכחית.