מבצע סטודנטים של המכון הטכנולוגי חולון

בית הספר לעיצוב
הירשמו לרכישת רישיון V-Ray בהנחת סטודנט מיוחדת

395 ₪ 475 ₪

שימו לב כי טופס זה מהווה אישור ראשוני והתחייבות לתשלום בעת הנפקת רישיון תוכנה עבורך; רישיון סטודנט הינו רישיון אקדמי בתוקף לשנה לשימוש שאינו מסחרי;