חבילת פרס PLATINUM למקום הראשון

אמן ההדמיה שיזכה במקום הראשון יזכה בחבילת פרסים PLATINUM שתכלול:

 • רישיון V-Ray 3.0 for 3ds Max + 5 Universal Render Nodes בשווי 5,400 !
 • רישיון Grow FX / EVLEVEL
 • רישיון RayFire להדמיה פיזיקלית
 • ספר הלימוד Learn V-Ray / Ciro Sannino
 • חבילת HDRI COMPLETE / VIZPARK
 • חבילת Ultimate Character Collection / VISHOPPER
 • חבילת שני Volumes / MODEL+MODEL
 • חבילת CGAXIS COMPLETE / CGAXIS
 • חבילת טקסטורה לבחירה / Arroway Textures
 • חברות לכל החיים! / MrCutOut
 • 500$ לרכישה ב-3DEXPORT
 • 500$ לרכישה ב-DESIGN CONNECTED
 • חברות פרימיום, ספרי eBook ברשתות ומגזינים מעולם ה-CG.
 • ועוד פרסים רבים נוספים!
 • שווי חבילת PLATINUM מעל 27,000 !

חבילת פרס GOLD למקום השני

אמן ההדמיה שיזכה במקום השני יזכה בחבילת פרסים GOLD שתכלול:

 • רישיון מסחרי לשנה V-Ray 3.0 for 3ds Max!
 • קורס מתנה Learn V-Ray / 5SRW !
 • Plants Complete / VIZPARK
 • Ultimate Green Collectio / VISHOPPER
 • TEXTURES PACK / ARROWAY TEXTURES
 • 1 VOLUME MODEL+MODEL
 • CARS 2014 / DOSCH 3D
 • 5 COLLECTIONS / CGAXIS
 • 300$ לרכישה ב-3D EXPORT
 • 400$ לרכישה ב-DESIGN CONNECTED
 • 50$ לרכישה ב-CORNUCOPIA3D
 • מנוי PRO לשנה / MrCutOut
 • 3 HDRI PACK / GTROVE
 • חברות פרימיום ברשתות ומגזינים מעולם ה-CG.
 • שווי חבילת GOLD מעל 15,000 !

חבילת פרס SILVER למקום השלישי

אמן ההדמיה שיזכה במקום השלישי יזכה בחבילת פרסים SILVER שתכלול:

 • חבילות מקצועיות HDRI, טקסטורות ומפות ומודלים איכותיים.
 • חברות פרימיום ברשתות ומגזינים מעולם ה-CG.
 • ועוד פרסים רבים נוספים!
 • שווי חבילת SILVER מעל 5,000 !

העלאת הדמיה והצבעה

[fv id="1"]

הפודיום

ברכות לזוכים!

קראו עוד על החלטות השופטים בפוסט סיכום התחרות!

השופטים

Ruskov is a leading 3D artist and V-Ray guru at Chaos Group. He is a master at Autodesk Maya, Autodesk 3ds Max and famous for his outstanding V-Ray skills.

Ciro is a book author and official V-Ray instructor, certified by Chaos Group
He's well known for Learnvray.com, the photographic approach and 5SRW

קריטריונים לשיפוט

1
2
3
4
5
6
7
1

קומפוזיציה

2

חומרים

3

פוטוריאליזם

4

תאורה טבעית

5

תאורה מלאכותית

6

יצירתיות וחדשנות

7

מורכבות הסצנה

ARTWORK BY Iván Guillén‎

תקנון

 • ניתן להעלות הדמיות שבוצעו באמצעות V-Ray for 3ds Max בלבד.
 • משתתף בודד רשאי להעלות עד 2 הדמיות שונות, בחרו אותן בקפידה או הכינו הדמיה לתחרות!
 • אין אפשרות לגשת כקבוצה, משתתף נחשב אדם בודד.
 • כל משתתף מאשר בזאת לויריי ישראל ואו לחברת Chaos Group לעשות בהדמיות שהועלו לתחרות שימוש לצרכים שיווקיים עכשיו ובעתיד.
 • הזוכה בפרס הראשון ידרש להציג מדריך מפורט ולתאר בפירוט במצגת את שלבי העשייה של ההדמיה הזוכה בהתאם לתנאי התקנון המלאים.
 • בההשתתפות בתחרות המשתתף מסכים להצטרף לרשימת הניוזלטר של ויריי ישראל ולהצטרף למועדון האוהדים של V-Ray Israel בפייסבוק facebook.com/vray.israel
 • רשאים להשתתף בעלי תעודת זהות או רישיון נהיגה או דרכון ישראליים.
 • רשאי להשתתף כל אדם מעל גיל 18.
 • כל משתתף נדרש למסור את פרטיו האישיים לרבות: שם מלא, כתובת מגורים, מייל, כתובת אתר אינטרנט, תפקיד מקצוע-משלח יד מעמד באוניברסיטה וביוגרפיה קצרה.
 • חובה על כל המשתתפים לקרוא את התקנון ותנאי התחרות. הגשה של הדמיה לתחרות מהווה הסכמה מלאה על כל תנאי התחרות, תקנון ותשובות לשאלות.
 • חלק השאלות והתשובות הינו חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
 • ט.ל.ח. חלק מהפרטים בתקנון עלולים להשתנות לשיקול דעתו של מארגן התחרות ועל כך יתפרסמו עדכונים מעת לעת.

שאלות ותשובות

עד לתאריך 19 למרץ, 2015 בשעה 23:59

קדימה! העלו את הרנדר המנצח שלכם!!

 1. יש לגלול לעמוד התחרות
 2. ולהעלות באמצעות פרופיל הפייסבוק שלכם את ההדמיה שלכם
 3. לקדם, לפרסם ולשתף בפרסום בפייסבוק ולצבור כמה שיותר הצבעות!

בוטים, סקריפטים ושאר ירקות יחסמו מיידית וההגשה אשר תהיה נשואת המקרה תפסל.

לא! ניתן להצביע ולפרסם למשוך הצבעות עבור ההדמיה הטובה ביותר בעיני הקהל הרחב.
שלב השיפוט המקצועי נושא 80% מהניקוד והוא מחושב על ידי שיפוט מקצועי של אמני תלת מימד.

ובכן.. עם הדמיה טובה כמובן!

ומלבד זאת, שיתוף ההדמיה שלך בפייסבוק יכול לקדם אותה באופן משמעותי.

בוודאי!

כל הדמיה שביצעתם בין אם היא לפרויקט גמר בלימודים, הדמית מוצר, הדמיות קונספט וכל עבודת הדמיה שבוצעה עם V-Ray for 3ds Max.

ודאו שיש לכם זכויות יוצרים על כל חלק בהדמיה כולל תוכן פנימי.

כן. הגשות תתקבלנה ממודלים שמודלו באמצעות SketchUp Rhino 3ds Max וכו'.

הדמיה קבילה הינה הדמיה אשר הופקה על-ידי רונדרו על ידי V-Ray for 3ds Max בלבד ושניתן להוכיח זאת.

עד 2 הדמיות. אפשר להגיש 2 הדמיות (מבטים שונים) מאותו פרויקט.

משתתף = אדם בודד או חברה בודדת. אדם בודד יכול לייצג קבוצה אך ורק קיבל אישור והסכמה לכך מכל חברי הקבוצה.

משתתף אשר יעלה מעל 2 הדמיות יקבל הודעת התראה לפני מחיקה.

ממש לא! ההגשה לתחרות לא עולה כסף ופתוחה לכל משתמש.

האחריות להגשת הדמיה חלה על המשתתף ועליו בלבד. חובה על כל משתתף להשיג הסכמה מפורשת מבעלי הקניין הרוחני של היצירה אם או כאשר ישנם יוצרים מקוריים. כל משתתף מאשר כי החומר שהוגש הוא פרי יצירתו בלבד ושעליו יש לו זכויות יוצרים מלאות.

בטח! רק תוודא שיש לך תעודת זהות ישראלית רישיון נהיגה ישראלי דרכון ישראלי.

צוות השיפוט מורכב משני אמן V-Ray בינלאומיים מוכרים. השופטים יעניקו ניקוד לכל הדמיה בהתאם לשיקול דעתם ועל פי אמות מידה שתקבענה מראש (חדשנות ויצירתיות, תאורה, חומרים, קומפוזיציה וכו').

הניקוד לשלב ההצבעה ולשלב השיפוט המקצועי כתוב בתקנון.

לא.

לא.

לפחות לא כרגע, התחרות מתמקדת לחלוטין בביצוע הדמיות סטילס באמצעות V-Ray for 3ds Max.

אך כן ניתן להשתתף עם פריים מושקע מפרויקט אנימציה, אם הוא עומד בקריטריונים.

אם כפתור ההצבעה לא מופיע, בדקו אם חוסם פרסומות פועל ברקע, נטרלו אותו ובצעו REFRESH לדף!

לדיווח שגיאות שלחו מייל contest@v-ray.co.il

כן, ישנן הגבלות.

כי אנחנו בקטע של לכבד. במסגרת התחשבות בכלל הקהלים שיכולים לצפות בהדמיות שיועלו, יש להימנע לחלוטין מהדמיות שכוללת תכנים כגון: אלימות, פורנוגרפיה, עירום מלא או חלקי, הסתה, שיוך פוליטי וכדומה.

כל הדמיה שתועלה במסגרת התחרות תיבחן מיידית. הדמיה שתעבור על תקנון התחרות, תוסר מיידית ללא התראה או הודעה מראש ומבלי שתיהיה למשתתף כל זכות לערעור וזאת לשיקול דעתו הבלעדי של מארגן התחרות.

לפני שנכריז בפומבי, הזוכים יקבלו מייל אישי בו יוכרזו כזוכים בתנאי שיציגו את המידע הדרוש (פרטים אישיים מלאים, כמו המודל הממוחשב לדוגמא או כל מידע שידרש על ידי מארגן התחרות). היה ולא היה בכוחו של המשתתף להמציא את החומר, ההדמיה שלו תיפסל ומקומו יועבר למדורג הבא.

ממש כאן בתחתית העמוד

שאלות?

ניתן לשלוח אלינו מייל אישי בכל עת לכתובת contest@v-ray.co.il