סטודיו אייקו שלחו לנו פרויקט מדהים שבוצע על ידי הסטודיו.

ולכל מי שמעונין שנספר את סיפור ההצלחה שלו עם V-Ray מוזמן לשלוח חומרים בפורמט המוצג באתר!